Veronika STEHNOVÁ

Bakalářská práce

Turistický ruch v oblasti Lipenska a jeho význam v lokálním rozvoji - případová studie obce Lipno nad Vltavou

Tourism in the Lipno region and its importance in the local development - Case study of the municipality of Lipno nad Vltavou
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce má za cíl zhodnotit rozvoj turistického ruchu v oblasti Lipenské přehrady v posledních 30 letech a současně zhodnotit přínosy cestovního ruchu, dopady v lokálním rozvoji a multiplikační efekty. Pro naplnění cíle je nezbytné provést analýzu lokalizačních, realizačních a selektivních podmínek a předpokladů cestovního ruchu, analýzu produktové nabídky rekreačních středisek …více
Abstract:
The presented bachelor thesis aims to evaluate the development of tourism in the Lipno dam in the last 30 years and also to evaluate the benefits of tourism, impacts on local development and multiplier effects. To meet the goal, it is necessary to analyze the location, realization and selective factors of tourism, then analyze the product offer of recreation centers, evaluate the change in attractiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEHNOVÁ, Veronika. Turistický ruch v oblasti Lipenska a jeho význam v lokálním rozvoji - případová studie obce Lipno nad Vltavou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta