Helena ŠNEVAJSOVÁ

Bakalářská práce

Překlad dotazníku Physical Educators' self-efficacy Toward Including Students With Disabilities-Autism do českého jazyka

Anotace:
Tato bakalářské práce se věnuje překladu dotazníku Physical Educators' self-efficacy Toward Including Students With Disabilities-Autism. Bakalářská práce popisuje překlad z anglického do českého jazyka jako komplexní děj. Problematika překladu vychází z dvou různých jazykových systémů angličtiny a češtiny, dále je důležitý účel textu a zachování ekvivalence. Aby bylo dosaženo, co nejadekvátnějšího …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a translation of a questionnaire on Physical Educators' self-efficacy Toward Including Students With Disabilities-Autism. This bachelor thesis describes the translation process from Czech to English language as a complex task. The issue of translation is based on two different language systems of English and Czech, the key factor in translation is the purpose of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ladislav Baloun

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNEVAJSOVÁ, Helena. Překlad dotazníku Physical Educators' self-efficacy Toward Including Students With Disabilities-Autism do českého jazyka. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w2zc11 w2zc11/2
17. 7. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 7. 2019
Marklová, E.
18. 7. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.