Bc. et Bc. Karla Klečková

Master's thesis

Language Advising of an English Teacher Helping Young Learners Develop their Learning Strategies and Facilitate the Process of Studying English Vocabulary

Language Advising of an English Teacher Helping Young Learners Develop their Learning Strategies and Facilitate the Process of Studying English Vocabulary
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem jazykového poradenství a zkoumá různé učební styly a strategie pro usnadnění pokroku mladším žáků v jejich studiu nové slovní zásoby v anglickém jazyce. Skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická sekce představuje teoretické koncepty různých učebních stylů vytvořených Gabrielou Lojovou a Kateřinou Vlčkovou a učebních strategií založených …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the current issue of language advising and explores various learning styles and strategies to facilitate the young learners´ progress in studying new English vocabulary items. It consists of two main parts – theoretical and practical. The theoretical section introduces the theoretical concepts of various learning styles developed by Gabriela Lojová and Kateřina Vlčková …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language