Theses 

Marketingové řízení vybraných zábavních atrakcí v České republice – Bc. Vendula Krejčí

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Vendula Krejčí

Master's thesis

Marketingové řízení vybraných zábavních atrakcí v České republice

Marketing management of selected leisure attractions in the Czech Republic

Abstract: Práce seznamuje čtenáře se specifiky marketingu služeb a s prostředím českého zábavního průmyslu. Text se zabývá konkrétními zábavními atrakcemi a jejich marketingovým řízením. Analyzuje využití nástrojů marketingového mixu a vyhodnocuje řízení čtyř konkrétních atrakcí společně s dopadem jejich marketingových aktivit na návštěvnost i zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků. Na základě toho jsou doporučeny kroky vedoucí k větší efektivitě řízení a lepším výsledkům.

Abstract: This thesis describes the specifics of services marketing and introduces the environment of Czech leisure industry. Text provides analysis of four concrete chosen attractions and their marketing management. Reader will find overview of used parts of the marketing mix and also their influence on visitation and feedback from potential customers. Based on this author recommends concrete steps and actions leading to more effective processes and better results.

Keywords: Zábavní atrakce, zábavní průmysl, marketing služeb, marketingový mix, marketingové řízení, leisure attractions, leisure industry, services marketing, marketing mix, marketing management.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 06:58, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz