Anna Císařová

Bakalářská práce

Outsourcing zážitkových aktivit se zaměřením na vzdělávací instituce

The outsourcing of educational outdoor activities for schools
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Outsourcing zážitkových aktivit se zaměřením na vzdělávací instituce, jejímž cílem je poukázat na přednosti outsourcingu veškerých zážitkových aktivit, zejména pak adaptačních kurzů. Práce je rozdělena na tři části. První je teoreticko-metodologická část, která se zabývá základními pojmy vážícími se k cestovnímu ruchu a dále především charakteristikami cestovních kanceláří …více
Abstract:
The topic of my bachelor`s thesis is Outsourcing of event activities with focus on educational institutions. It`s purpouse is to show advantages in outsourcing of all event activities especially adaptive courses. Thesis are divided into three parts. First one is theoretical and methodological and is targeted on basic concepts bounded with tourism. Further with characteristics of travel agencies, service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze