RNDr. Miroslav Krepl, Ph.D.

Disertační práce

Studies of protein - nucleic acids complexes

Studies of protein - nucleic acids complexes
Anotace:
V této doktorské práci popisuji studium několika biologicky významných protein/RNA komplexů pomocí výpočetních metod. I přes biologický význam protein/RNA interakce byla většina simulací v minulosti použita spíše pro studium izolovaných monomerů. Důvodem je to, že simulace komplexů jsou oproti izolovaným monomerům výrazně složitější. Jedním z klíčových přínosů této disertační práce je rozsáhlé testování …více
Abstract:
In this dissertation thesis, I explore several biologically significant protein/RNA complexes using computational methods. Despite their biological importance, the simulations were in the past more often used to describe structures of isolated monomers. This is because the simulations of complexes are inherently more difficult. Thus, one of the main contributions of this thesis is providing a benchmark …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., Ing. Filip Lankaš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta