Theses 

Mentální anorexie – Markéta Klihavcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce

Markéta Klihavcová

Bakalářská práce

Mentální anorexie

Mental anorexia

Anotace: Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje, co je to mentální anorexie – charakteristiku onemocnění, jeho příčiny a průběh, psychické a fyzické důsledky, léčbu nemoci a návrat do normálního života. Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo zjistit pomocí kvalitativní techniky výzkumu, prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a vypracovaných kazuistik, jak se z pohledu pacientek podílí psychoterapeutické programy na odděleních a v terapeutických zařízeních na celkové úspěšnosti léčby poruch příjmu potravy. Celý výzkum byl proveden na oddělení pro poruchy příjmu potravy psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze.

Abstract: This bachelor thesis is composed of two sections: a theoretical part and a practical part. The first one explains what mental anorexia is, how this illness is characterized, what its origins are, what the psychological and physical consequences are, how this illness could be treated and how the patients come back to a normal life. The aim of the practical part was to find out how the psycho-therapeutic pragammes in various departments and medical institutions influence the final successfulness of the treatment. The qualitative research was conducted from the female patients’ perspective and semi-structured interviews and casuistries were used. The whole research took place at the Department for eating disorders within the Department of Psychiatry of the First Faculty of Medicine in Prague.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, dieta, jídelníček, terapie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Monika Ulrichová
  • Oponent: Veronika Kuříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz