Daniel Krystýnek

Bakalářská práce

Události olympiády v Mnichově a jejich vliv na vývoj bezpečnosti olympijských her v letech 1972-2001

The events of the Munich Olympics and their influence on the development of the safety of the Olympic Games in the years 1972-2001
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se věnuji analýze evropských speciálních jednotek, které vznikly v 80. letech bezprostředně po mnichovském masakru. Tato tragická událost byla také hlavním impulsem pro zavedení změn v oblasti bezpečnosti olympijských her. V úvodu práce se zaměřuji na stěžejní události arabsko-izraelského konfliktu, které jsou pro pochopení tragických událostí v Mnichově klíčové. Dále …více
Abstract:
In this bachelor's thesis, I analyze European special forces that arose in the 1980s immediately after the Munich massacre. This tragic event was also the main impetus for introducing changes in the security of the Olympic Games. In the introduction, I focus on the key events of the Arab Israeli conflict, which are key to understanding the tragic events in Munich. I also deal with the mapping of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Eva Taterová, MA Ph.D.
  • Oponent: Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií