Bc. Tereza Šťastná

Bakalářská práce

Olympijské hry a jejich morální aspekty jako výukové téma pro 5. a 6. ročník základní školy

The Olympic Games and its moral aspects as a educational topic for 5th and 6th year of primary school
Anotace:
Bakalářská práce Olympijské hry a jejich morální aspekty jako výukové téma pro 5. a 6. ročník základní školy se zabývá využitím modelu integrované tematické výuky ve výukovém programu s tématem olympijských her. Teoretická část práce se skládá z kapitol věnovaných integrované tematické výuce, dramatické výchově, olympijským hrám a akčnímu výzkumu, které tvoří oporu praktické části bakalářské práce …více
Abstract:
The bachelor's thesis Olympic Games and their moral aspects as a teaching topic for the 5th and 6th year of primary school deals with the use of the model of integrated thematic teaching in the curriculum with the topic of the Olympic Games. The theoretic part consists of chapters dedicated to integrated thematic teaching, drama education, the Olympic Games and action research. These form the ground …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta