Eliška Tobrmanová

Bakalářská práce

Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií

Dysgraphia: Prevention of Problems in Wirting and Care for Children with Dysgraphia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Dysgrafií předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií. Teoretická část bakalářské práce obsahuje obecnou charakteristiku poruch učení, charakteristiku dysgrafie, přístup k dítěti s dysgrafií, reedukaci a s ní související pomůcky pro práci dysgrafického dítěte. Empirická část práce se zabývá rozborem a vyhodnocením dotazníkového šetření, jež byl zaměřen na …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with dysgraphia prevention of problems with writing and care for children with dysgraphia. Theoretical part of this bachelor's thesis contains general characteristics of learning disabilities, characteristics of dysgraphia, approach towards children with dysgraphia, their re-education and related teaching aids. Empirical part of this thesis deals with analysis and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Lüftnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tobrmanová, Eliška. Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická