Bc. Jitka Otáhalová

Bakalářská práce

Procesní aspekty zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Procedural Aspects of Abolition of Permanent Residence
Anotace:
Obsahem práce je rozbor právních norem týkajících se institutu zrušení údaje o místu trvalého pobytu a návrh řešení současného nevyhovujícího stavu. Zákonný rámec dané oblasti poskytuje ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Dle zjištění příslušných orgánů Ministerstva vnitra České republiky je na adresách sídel ohlašoven evidováno …více
Abstract:
An analysis of the legal standards conected with the problems of the cancellation of the entry about the place of the permanent residence there is the contents of this thesis and the author offers the suggestion for the solving of the current unsatisfactory situation. The legal framework of this sphere has been provided with § 12 of the law No. 133/2000 Lc., The register of citizens and birth certificate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta