Bc. Jana Navrátilová

Diplomová práce

Mediální reflexe ekonomického, technického a společenského pokroku na stránkách Národních listů v souvislosti se Světovou výstavou v Paříží v r. 1889

Media Reflection of Economic, Technical and Social Progress in Národní listy in Relation to World Exhibition in Paris 1889
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu reflexe ekonomického, technického a společenského pokroku na stránkách Národních listů v souvislosti se Světovou výstavou v Paříži v r. 1889. Předmětem zkoumání jsou články týkající se pařížské světové výstavy, jež byly publikovány v období zahájení výstavy, od dubna do června, a v období uzavření světové výstavy, od září do listopadu 1889, které …více
Abstract:
This thesis deals with the media image of the reflection of economic, technical and social progress on the pages of the Národní listy newspaper in relation to the Exposition Universelle held in Paris in 1889. The subject of research consists of articles concerning the Paris Exposition published at the opening of the exposition, from April to June, and at its end, from September to November 1889, whose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií