Bc. Markéta Klímová

Master's thesis

Aktivní senior – mýtus nebo pravda

Active senior - myth or truth
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do částí. Teoretická část pojednává o problematice stárnutí, stáří. Popisuje různé aspekty stárnutí a stáří. Vysvětluje pojem aktivita a poukazuje na různé druhy aktivního způsobu života ve stáří. V poslední kapitole této části je popsán pojem volný čas. Empirická část shrnuje a popisuje výsledky analýzy kvantitativního výzkumu, který se zabýval zjišťováním volnočasových …more
Abstract:
The thesis is divided into parts. The theoretical part deals with the issue of ageing, old age. Describes the various aspects of aging and old age. Explains the concept of activity and different types of active points out how life in old age. In the last chapter of this section describes the notion of free time. The empirical part summarizes and describes the results of the analysis of quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2013
  • Supervisor: MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta