Aneta ŽOUŽELKOVÁ

Diplomová práce

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko

Marginalization of the foreigners of third countries on the Czech Labour Market as a new social risk
Anotace:
Následující diplomová práce je zaměřena na problematiku pracovní migrace cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Cílem práce je teoreticky zmapovat postavení cizinců ze třetích zemí na českém trhu práce a následně zjistit, jak hodnotí pracovníci Center na podporu integrace cizinců jejich pracovní uplatnitelnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části se zaměřuji na popis …více
Abstract:
The following thesis is focused on the labour migration of the foreigners of third countries in the Czech republic. The aim of the thesis is to theoretically map the position of the foreigners of third countries on the Czech labour market and afterwards to find out how employees of Centers for the support of the integration of foreigners (CPIC) evaluate their labour employability. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Brezina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽOUŽELKOVÁ, Aneta. Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce