Bc. Ondřej ČÁP

Master's thesis

Tvorba didaktických pomůcek pro podporu rozvoje technického myšlení u žáků na 2. stupni základní školy

Creation of didactic aids to support the development of technical thinking of pupils at lower-secondary schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou didaktických pomůcek pro podporu rozvoje technického myšlení u žáků na 2. stupni základní školy. Teoretická část se věnuje charakteristice techniky, souvisejících pojmů a jejich vymezení ve vztahu ke vzdělávání. Dále se věnuje didaktice, jejímu členění a zařazení techniky do systému základního vzdělávání v českém školství. Poslední část teoretické části práce …more
Abstract:
Diploma thesis deals with the problematics of didactic aids to support the development of technical thinking for pupils at elementary school. The theoretical part deals with the characteristics of technics, related terms and their definition in relation to education. He also deals with didactics, its division and the inclusion of technics in the system of basic education in czech education. The last …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Tomáš Dragon

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČÁP, Ondřej. Tvorba didaktických pomůcek pro podporu rozvoje technického myšlení u žáků na 2. stupni základní školy. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses wa56r5 wa56r5/2
10/7/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10/7/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.