Ing. Jiří Kachyňa

Master's thesis

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD

Application of cash flow models of selected blue chips traded in SPAD system
Anotácia:
Tématem této práce jsou možnosti využití modelů operujících s cash flow pro zjištění vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány základní typy diskontních cash flow modelů. Následně jsou hlouběji analyzovány jejich jednotlivé součásti s důrazem na možnosti jejich praktického uplatnění. V praktické části jsou aplikovány doposud …viac
Abstract:
The topic of this thesis is the application of cash flow models to determine the intristic value of selected blue chips traded in SPAD system. In the theoretical section, basic types of discounted cash flow models are presented. Afterwards, particular components of these models are analyzed in depth with the emphasis on their practical use. In the practical section, the acquired knowledge is applied …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta