Bc. Tereza Sedláková

Bakalářská práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy” je hodnotit hospodaření s majetkem veřejné správy na příkladu vybraných malých obcí. První část se zaměřuje na teoretické a legislativní aspekty dané problematiky. Ve druhé části práce jsou z hlediska hospodaření a majetku zkoumány vybrané malé obce a jsou zde také uvedeny statistiky pro údaje o hospodaření …více
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis "Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property" is to evaluate the management of the public administration property using examples provided by selected small municipalities. The focus of the first part is on the theoretical and legislative aspects of the issue. The second part of the thesis analyses the property of the small …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta