Bc. Helena Pětrošová, Ph.D.

Master's thesis

Kompletace celogenomové sekvence T. pallidum subsp. pallidum kmene Mexico A, anotace genomu a srovnání s dalšími příbuznými genomy

Finishing of the whole genome sequence of T. pallidum ssp. pallidum strain Mexico A, genome annotation and comparison with other related genomes
Abstract:
Treponema pallidum ssp. pallidum je původcem venerického onemocnění syfilis a díky své schopnosti unikat imunitnímu systému hostitele bývá označována jako „utajený patogen“. Mechanismy patogeneze a faktory virulence této bakterie nebyly doposud s jistotou identifikovány. Průlomem ve výzkumu bylo sestavení první celogenomové sekvence kmene Nichols v roce 1998. Další dvě publikované sekvence (kmenů SS14 …more
Abstract:
Treponema pallidum ssp. pallidum is the causative agent of syphilis and is known as stealth pathogen for its ability to avoid immune response. After many years of study, mechanism of pathogenesis and virulence factors remain unknown. A real breakthrough in research of this enigmatic bacterium was whole genome sequence of strain Nichols published in 1998. Another two sequences of the strain SS14 and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta