Lucie KRŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Čtenářské preference současných dospívajících

Reading Preferences of Today´s Teenagers
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na čtenářské preference současných dospívajících, konkrétněji na preference v četbě 13letých a 14letých pubescentů. Teoretická část představuje dospívající z hlediska psychosociální a čtenářské ontogeneze. Praktická část zahrnuje popis realizace a interpretaci dat kvantitativně-kvalitativního výzkumu čtenářských preferencí u žáků 7. a 8. tříd základních škol.
Abstract:
The bachelor thesis deals with reading preferences of today´s teenagers, in the concrete with reading preferences of 13 and 14 years old teenagers. The theoretical part involves teenager´s psychosocial and reading characteristics. The practical part involves description of execution and interpretation facts obtained by quantitative-qualitative research on reeding preferences of students in 7th and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Zveřejnit od: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRŠÁKOVÁ, Lucie. Čtenářské preference současných dospívajících. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk