Jan Gebhart

Bakalářská práce

Vliv výdajů aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělání na dlouhodobou nezaměstnanost a komparace mezi vybranými kraji ČR v letech 2006-2016

Effect of Active Labour Market Policy Expenditure and Education on Long-term Unemployment and Comparison of Selected Czech Regions in 2006-2016
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vliv výdajů aktivní politiky zaměstnanosti a úroveň vzdělaní v rámci dlouhodobé nezaměstnanosti. Analýza a následná komparace probíhá ve vybraných krajích České republiky v letech 2006-2016 postavené na datech MPSV. V teoretické části se zabývá trhem práce, nezaměstnaností, lidským kapitálem a aktivní politikou zaměstnanosti. V praktické části jsou analyzovány výdaje …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the effect of the expenditures of the active labour market policy (ALMP) and the level of education within long-term unemployment. The analysis and subsequent comparison took place in selected Czech regions in 2006-2016 on the basis of the data of the Ministry of Labour and Social Affairs. The theoretical part deals with the labour market, unemployment, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Josef Klement

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73517