Bc. Martina Alexandr

Diplomová práce

Řízení cash flow v konkrétním podniku

Cash flow management in a specific company.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem řízení cash flow v konkrétním podniku. Pro potřeby této práce byla vybrána společnost, fungující na českém trhu již jedenáctým rokem a jejímž předmětem činnosti je prodej kuchyňského nábytku. Cílem této práce je vytvořit přesný obraz o výkazu cash flow v dané společnosti a zhodnocení aktuální situace. Druhotným cílem je popsání úkonů, týkajících se toku finančních …více
Abstract:
This thesis deals with cash flow management in particular company. For the needs of this work was chosen a company operating on the Czech market for eleven years and whose scope of business is the sale of kitchen furniture.The aim of this work is to create an accurate picture of the cash flow statement in the company and assessment of the current situation. Secondary objective is to describe the acts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance