Bc. Aneta Broumová

Bachelor's thesis

Edukace jedinců s chronickým onemocněním se zaměřením na žáky s diagnózou astma bronchiale

Education of Individuals with Chronic Diseases with a Focus on Pupils with a Diagnosis of Asthma Bronchiale
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký má vliv astmatické onemocnění na průběh vzdělávání Bakalářská práce se skládá ze tří kapitol. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se zaměřuje na charakteristiku chronického onemocnění a jeho vliv na osobnost jedince. Vymezuje pojem astma bronchiale, jeho vznik, léčbu a prevenci. Ve druhé kapitole je popsána legislativa upravující vzdělávání …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the influence of bronchial asthma on education. The bachelor thesis is divided into three chapters. The theoretical part includes two chapters. The first chapter is focused on the definition of chronic disease and and the effect of this disease on the psyche on personatlity. The chapter defines the concept of bronchial asthma, its origin, treatment and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta