Bc. Petr Florián

Master's thesis

Formy a metody aktivizace zaměstnanců k využití jejich potenciálu a vyšší výkonnosti

Forms and Methods of Activation of Employees to Utilize their Potential and Higher Performance
Abstract:
Předmětem diplomové práce Formy a metody aktivizace zaměstnanců k využití jejich potenciálu a vyšší výkonnosti je analyzování forem a metod motivace, hodnocení a rozvoj pracovníků. Teoretická část práce vymezuje pojmy motivace a faktory, které jí ovlivňují, hodnocení a rozvoj zaměstnanců. Praktická část představuje společnost Dukas KV s.r.o. a práci s jejími zaměstnanci. Součástí praktické části je …more
Abstract:
The thesis, forms and methods of activation of the employees to utilize their potential and higher performance is to analyze the forms and methods of motivation, evaluation and development workers. The theoretical section defines the concepts of motivation and the factors which affect, evaluation and staff development. The practical part present Dukas KV s.r.o. company. and work with its employees …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 10. 2012
  • Supervisor: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Reader: Ing. Maryna Laslo

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS