Theses 

EKONOMIKA VÝŽIVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – Andrea Klinerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Klinerová

Bakalářská práce

EKONOMIKA VÝŽIVY STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Anotace: Bakalářská práce se specializuje na ekonomiku školní jídelny X u dětí ve věku 6 – 15 let na ZŠ. Teoretická část se zabývá podtématy, která s výživou, stravováním a ekonomikou souvisí a s rozborem zásad hospodaření malého (středního) podniku za zaměřením na specifika stravovacího zařízení. Praktická část se zabývá legislativou, dodavateli surovin, cenou surovin, porovnáním s jinými dodavateli a dnešní ekonomikou. Zjištění kladů a nedostatků a doplňkem praktické části je dotazníkové šetření mezi strávníky s cílem zjistit stav a úroveň spokojenosti stravujících. Na základě výsledků analýzy jsou navržena opatření k optimalizaci ekonomiky stravovacího zařízení a spočítané náklady spojené se zavedením návrhových opatření.

Abstract: Bachelor thesis specializes in the economics of school canteens X in children aged 6-15 years at primary school. The theoretical part deals with the sub-themes that nutrition, diet and economy related to dismantle and principles of management of small (medium) for enterprise focusing on the specifics of catering equipment. The practical part deals with legislation, suppliers of raw materials, raw material cost, compared to other suppliers and today's economy. Findings assets and drawbacks complement the practical part of a questionnaire survey of diners to check the status and level of satisfaction of eating. Based on the results of the analysis are proposed measures to optimize the economy catering facility and counted the costs associated with the introduction of design measures.

Klíčová slova: výživa, ekonomika, školní jídelna, školní stravování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
bakalarska_prace.docx bakalarska_prace.docx
Zadání bakalářské práce I Zadání bakalářské práce I
Zadání bakalářské práce II Zadání bakalářské práce II
posudek posudek
Posudek_oponenta Posudek_oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_D.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_D.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz