Bc. Tomáš Zavoral

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování lidí

Marketing Communication as a Management Tool as Consumer Behavior
Abstract:
Práce se zabývá spotřebním chováním. Přináší souborný pohled na problematiku a snaží se jí postihnout v co největším rozsahu. V první části představuje jednotlivé nástroj marketingové komunikace. Uvádí jejich vliv na spotřební chování a aktuální příklady. V další části pak rozebírá sociální vlivy působící na spotřební chování. Zde zmiňuje vliv sociálních skupin, rodiny, sociálních rolí. V následujících …more
Abstract:
The paper brings a complex view of consumer behavior. Tools of marketing communication are presented with their influences on consumer behavior. The sociological view of consumer behavior is discussed. This part deals with social groups, roles and family. To complete the complexity of consumer behavior study, psychological factors are also presented - in terms of perception, memory and learning. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní