Theses 

Jazyková bariéra u romských dětí v předškolním a mladším školním věku v aspektech vzdělávání – Mgr. Miroslava Danielová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Miroslava Danielová

Bakalářská práce

Jazyková bariéra u romských dětí v předškolním a mladším školním věku v aspektech vzdělávání

Language barrier in life of Romany children in pre-school and younger school age in the field of education

Anotace: Ve své bakalářské práce jsem se zaměřila na problematiku vzdělávání romských dětí. Často lhostejný přístup jejich rodin ke vzdělání či školní docházce jasně ukazuje základní problém integrace romské komunity. Protože s romskými dětmi pracuji devět let v Komunitním (dříve Romském) centru, vím z vlastní praxe, co dělá těmto dětem ve škole problémy a proč tomu tak je.

Abstract: In my Final work I concentrate on problems of education of romany children. Often phlegmatic attitude of their families to education and school attendance clearly shows basic problems in integration of romany community. Because I´ve workded with romany kids for nine years in Community (earlier Romany) centre, I know from my own profession, what are the main school problems for these kids and why these problems exit.

Klíčová slova: romský jazyk, romská rodina, dítě, , první třída, kasuistika, výzkumné šetření

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:17, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz