Bc. Dávid Habina

Bakalářská práce

Změny daňového systému a jejich dopady na ekonomiku

Changes in the tax system and their impact on the economy
Abstract:
The object of the final thesis is the tax system of Czech Republic. The aim of this thesis is to describe legislative changes of the tax system and then analyse their effects on the economy with a focus on the management of state budget, state debt and the overall tax burden. The starting year of examining tax changes is 2008, in which a tax reform took place, which significantly affected development …více
Abstract:
Objektom skúmania záverečnej práce je daňový systém Českej republiky. Cieľom práce je opísať legislatívne zmeny daňového systému a následne analyzovať ich dopady na ekonomiku so zameraním na hospodárenie štátneho rozpočtu, štátny dlh a celkové daňové zaťaženie. Východiskovým rokom skúmania daňových zmien je rok 2008, v ktorom sa udiala daňová reforma, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj daňového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c70ht/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze