Mgr. Matěj Dobřanský

Bakalářská práce

Mapování rozsahu sněhové pokrývky z dat MODIS

Snow cover mapping using MODIS data
Anotace:
Cílem práce je vytvoření série map rozsahu sněhové pokrývky pro střední Evropu. Vstupními daty jsou snímky pořízené skenerem MODIS. Pro vybranou oblast byly snímky zpracovány a byly na nich zvýrazněny povrchy se sněhovou pokrývkou. Mapy byly vytvořeny pro časovou řadu od 1. října 2008 do 31. března 2009 na které je možné sledovat vývoj rozsahu sněhové pokrývky v chladném období na severní polokouli …více
Abstract:
The aim of this work is to create a set of maps of snow cover in Central Europe. Input data are images taken by MODIS scanner. Images were processed and surfaces with snow cover highlighted in selected area. Maps were produced for time series from 1st October to 31th March on which is possible to monitor the snow cover development on cold period on Northern hemisphere. In work are also compared possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Roman Bohovic, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta