Mgr. Jan ŠESTÁK

Disertační práce

Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem

Identification of handicaps of mentally disabled person in the age of adolescence and early adulthood carried out by a social worker
Anotace:
Pokud má sociální služba naplnit svůj cíl, být cílená a individuální, musí reagovat na konkrétní potřebu jedince s mentálním postižením. Aktivním účastníkem procesu začleňování lidí s mentálním postižením je sociální pracovník. Jakou roli zastává sociální pracovník v procesu integrace? V čem a jak může napomáhat lidem s mentálním postižením naplňovat odpovídajícím a důstojným způsobem sociální roli …více
Abstract:
If a social service shall reach its goal as a targeted and individual one it must respond to real needs of the mentally disabled individual. Social workers are active participants in integration processes of mentally disabled people. What role does the social worker play in the integration process? In what items and how can he assist the mentally disabled person in accomplishing his/her social role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009
Zveřejnit od: 10. 7. 2009
Identifikátor: 16221

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠESTÁK, Jan. Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem. Č. Bud., 2009. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 07. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 7. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wfa1g3 wfa1g3/2
22. 9. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.