Katarina Bílková

Bakalářská práce

Aktivní životní styl a kvalita života seniorů

SENIOR QUALITY LIFE STYLE
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám kvalitou života seniorů žijících samostatně ve vlastních domovech ve městě Brně. V teoretické části definují pojem stárnutí, stáří a senior a popisu-ji adaptaci jedince na stáří. V další teoretické části se věnuji aktivnímu životnímu stylu seniorů, dále představuji možné způsoby aktivizace a předkládám obraz o aktivním stárnu-tí. Praktická část je zaměřena na vlastní …více
Abstract:
In this thesis I deal with the quality of life of seniors living independently in their own ho-mes in the town of Brno. The theoretical part defines the concept of aging, the age and the senior citizen and describes the adaptation of the individual to the age. In the other theore-tical part the active lifestyle of seniors is dealt with, some possible ways of activation and an image of active aging …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílková, Katarina. Aktivní životní styl a kvalita života seniorů. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe