Bc. Eva Tůmová

Master's thesis

Impact of crude oil price on macroeconomic indicators in major oil producing countries

Vliv cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele v zemích produkujících ropu
Abstract:
Diplomová práce zkoumá vliv kolísání cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele na vzorku čtyřech vybraných zemí produkujících ropu. Práce předkládá obecný přehled vývoje cen ropy i její produkce a také detailnější analýzu testovaných zemí z pohledu produkce, spotřeby a obchodu s touto komoditou. S využitím ekonometrického programu Gretl a metod VAR(p), Grangerovy kauzality a Impulse Response grafů …more
Abstract:
The diploma thesis investigates the effect of oil price fluctuations on selected macroeconomic indicators for a set of four oil-producing countries. It provides a general overview of the development in oil prices as well as the oil production and presents a more thorough analysis of the oil production, consumption and trade in the selected countries. It utilizes the methods of Vector Autoregression …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta