Bc. Tomáš Vestenický

Master's thesis

Návrh IT služby pro zefektivnění procesu

Design of IT service for improving process effectivity
Abstract:
The goal of this diploma thesis is improving effectivity of the order process in a restaurant. A part of this thesis is dedicated to an analysis of current processes together with home and foreign market research. Based on early and continuous testing with users, we designed a mobile application for restaurant customers allowing quick and easy ordering. Furthermore, we implemented an API and a web …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je zvýšenie efektivity procesu objednávania v reštaurácii. Súčasťou práce je vykonanie analýzy existujúcich procesov spolu s prieskumom existujúcich riešení na domácom a zahraničnom trhu. Na základe požiadaviek personálu reštaurácie a skorého testovania s používateľmi bola navrhnutá mobilná aplikácia pre zákazníkov umožňujúca rýchle …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky