Mgr. Iveta Matulová

Master's thesis

Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1.stupni základní školy

History and Present of the Region of Bítov in the Teaching of the Subject of Prvouka in the 1st Degree of the Primary School
Abstract:
HOSOVÁ, IVETA: Historie a současnost regionu Bítov ve výuce Prvouky na 1.stupni základní školy, diplomová práce. Brno MU 2008, s. 77. Tato diplomová práce se v teoretické i praktické části zabývá uplatňováním regionálních prvků ve výuce na 1. stupni základní školy. Je rozdělena do dvou částí. V první jsou vysvětleny regionální pojmy a shrnuty informace o regionu Bítovsko. Druhá část je zaměřena na …more
Abstract:
HOSOVÁ, IVETA: History and Present of the Region of Bítov in the Teaching of the Subject of Prvouka in the 1st Degree of the Primary School, thesis. Brno MU 2008, p.77. This thesis deals with the application of regional elements in the teaching in the 1st degree of the primary school in its theoretical and practical parts. It is divided into two parts. In the first part regional terms are explained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta