Tomáš Rodr

Bakalářská práce

The Myth of Language

The Myth of Language
Anotace:
Tento text je pojednáním o jazyce jakožto o universální jednotce světa. Za pomoci angličtiny se pokouší oprostit komunikaci od znaků a pohlédnout na ni brýlemi apollonskými metodou surrealistického automatismu a interpretací skrze mýtus. Tato práce je jakýmsi divadelním pódiem a výzvou jazyka ku tvorbě sebe sama jako mýtu.
Abstract:
The aim of this work is to strip communication of words and portray it as a fundamental universal unit through Apollonian perception, with the aid of the surrealistic method of automatism and interpretation through a myth. The English language provides a platform for language as communication to construct a myth of itself through this very text.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk