Vendula Kalábová

Bakalářská práce

Význam sacharózy ve výrobě a zpracování potravin

The importance of saccharose in food production and processing
Anotace:
V této bakalářské práci je shrnuta problematika týkající se významu a použití sacharózy. Práce zmiňuje charakteristiku a rozdělení sacharidů, do kterých sacharóza patří. Zaměřuje se na sacharózu jako takovou, její chemické složení, biologické, fyzikální, chemické a technologické vlastnosti. V práci je popsána přirozeně se vyskytující sacharóza, její produkty a jejich použití, resp. uměle vyrobená sacharóza …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis summarises the problems of the importance and use of saccharose. The work mentions the characteristics and the division of saccharides where saccharose falls. It focuses on saccharose as such, its chemical composition and biological, physical, chemical and technological qualities. The work describes naturally occurring saccharose, its products and their use, or more precisely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
  • Oponent: Miroslava Kolářová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin