Ing. Kristýna Reichenauerová

Diplomová práce

Případová studie přípravy a průběhu reklamní kampaně v developerské společnosti

Case study of preparation and conduct advertising campaign in the development’s company
Anotace:
Cílem práce je vytvoření fiktivní reklamní kampaně pro společnost, která se zabývá prodejem realit. Je nutno zmapovat konkurenci, která je i v případě regionálního trhu velmi rozvinutá. Je tedy nezbytné, aby tato konkrétní realitní kancelář měla detailně připravenou marketingovou komunikaci a reklamní kampaň. Společnost si svou kampaň realizuje sama, díky svému marketingovému oddělení. Marketingové …více
Abstract:
Work aims to create a fictitious advertising campaign for a company that sells realit. It is necessary to watch competition, which is also a regional market, well developed. It is therefore necessary for this particular real estate office to have detailed prepare marketing communications and advertising campaign. the company makes its campaign with its own marketing department. The marketing department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní