Bc. Hana Grünbaumová

Master's thesis

Hospodářské a sociální aspekty života venkovského obyvatelstva žlutického panství v 17. a 1. polovině 18. století

The economic and social aspects of life of rural inhabitants in Žlutice domain in 17th and 1st half of 18th century
Abstract:
Práce se soustředí na poznání hospodářských a sociálních poměrů venkovského obyvatelstva žlutického panství v 17. století a v 1. polovině 18. století. Na základě studia pozemkových knih a matrik je sledována cena usedlostí, splátkový systém, podíl doplacených usedlostí a také celková zadluženost usedlostí. Zkoumány jsou také změny majitelů usedlostí s ohledem na příbuzenské vazby, věk hospodářů, věnujeme …more
Abstract:
The thesis is focused on economic and social conditions of rural inhabitants in Žlutice domain in 17th and 1st half of 18th century. On the basis of research of land registers and parish registers are studied prices of holdings, the system of instalments, the rate of paid holdings and also the whole amount of debts. Also the changes of householders at holdings were studied with regards to relative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta