Bc. Natália Slancová

Diplomová práce

Vybraný experiment z oblasti teorie struktury odvětví

Selected experiment from industrial organization
Abstract:
This master thesis is focused on vertical market relationships and its objective is to detect if the exclusive deals between an upstream seller and downstream buyers have the ability to deter a potential entrant from entering the market. The methodology of this thesis is to design an experiment which was then conducted in the Masaryk University Experimental Economics Laboratory (MUEEL). We evaluate …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vertikálnymi vzťahmi na trhu a jej cieľom je zistiť, či majú exkluzívne dohody medzi výrobcami a maloobchodníkmi potenciál odradiť efektívnejšieho záujemcu od vstupu do odvetvia. Metodikou tejto práce je vytvorenie experimentu, ktorý bol následne uskutočnený v laboratóriu experimentálnej ekonómie Masarykovej univerzity (MUEEL). V rámci práce je skúmaný vplyv verejných a privátnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Katarína Čellárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta