Ing. Pavel Hlaváč

Diplomová práce

Ponaučení z dluhových krizí - historická analýza, identifikace nebezpečí pro řešení současné dluhové krize, možné dopady na makroekonomické prostředí firmy

Knowledge Gained from the Debt Crisis- Historical Analysis, Identification of Dangers for Solution of the Current Crisis, Possible Impacts on Macroeconomic Environment of Company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá historickou analýzou vybraných dluhových krizí. Zkoumány jsou zde zejména hlavní příčiny, proč ke krizím vlastně došlo a dále jaký průběh krize měly v jednotlivých státech. Práce je především zaměřena na to, jakým způsobem byly tyto krize řešeny a jaké z toho plyne ponaučení do budoucnosti. Cílem této práce je poukázat na některá základní fakta a souvislosti mezi historickými …více
Abstract:
The diploma thesis deals with historical analysis of the selected debt crisis. There are examinated especially main causes why did the crisis occurre and further what kind of process they had in particular countries. The thesis is primarily focused on the main solutions of the crisis and what experience can be gained for the future. The aim of the diploma theses is to point out essential facts and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváč, Pavel. Ponaučení z dluhových krizí - historická analýza, identifikace nebezpečí pro řešení současné dluhové krize, možné dopady na makroekonomické prostředí firmy. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN