Bc. Veronika ZEMÁNKOVÁ

Master's thesis

Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu

The balance of reclaimed areas of the Radovesice dump against the original terrain
Anotácia:
Radovesická výsypka byla založena počátkem 70. let 20. století v Radovesickém údolí. Původně se na jejím místě nacházelo pět vesnic a neporušená krajina Českého středohoří s několika povrchovými toky. V průběhu zakládání, kdy bylo zasypáno téměř deset čtverečních kilometrů, došlo k razantní změně krajinného rázu. Po ukončení zakládání výsypného prostoru začaly na území výsypky probíhat rozsáhlé rekultivační …viac
Abstract:
Radovesice dump has been established in the early 70's of the 20th century in the Radovesice valley. Originally there were five villages and untouched nature of the Czech Central Range with some surface watercourses. During the process of its establishment, when there were almost 10 sq. km backfilled, a vigorous change of the landscape character took place. After the end of the establishment of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lenka Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMÁNKOVÁ, Veronika. Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Master programme / odbor:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape