Bc. Nikola Kupčíková

Diplomová práce

Code-switching in frontal teaching in an EFL upper secondary classroom

Code-switching in frontal teaching in an EFL upper secondary classroom
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá používáním mateřštiny ve výuce anglického jazyka. Konkrétně se práce soustředí na přepínání do mateřského jazyka učitelem při frontální výuce na jedné ze středních škol v České republice. Výzkumná otázka zní: jak učitel přepíná do mateřského jazyka a jak na toto přepínání studenti reagují? Pomocí konverzační analýzy práce je v práci analyzováno 12 vybraných ukázek, které …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of using the mother tongue in English language classes by examining how the teacher code-switches in frontal teaching in an EFL classroom in a Czech upper-secondary school. Using conversation analysis as a research method, the data analysis presents 12 sequences, in which the teacher uses L1 for several purposes. The goal of this data analysis is to examine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta