Monika Gajdošová

Bakalářská práce

Euroregiony a jejich přínos pro rozvoj příhraniční a přeshraniční spolupráce

Euroregions and their contribution to the development of border and cross-border cooperation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vymezení a analýza činnosti a cílů euroregionů České republiky se zaměřením na česko-polské euroregiony. Teoretická část, se bude zaměřovat na definování euroregionů, regionální politiky v ČR, Evropě a EU, na historii euroregionů, hlavní činnost a jejich přehled. Praktická část práce se zaměří na česko-polské euroregiony, jejich přehled, vznik, organizační strukturu a cíle …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to define and analyze the activities and goals of Euroregions of the Czech Republic with a focus on Czech-Polish Euroregions. The theoretical part focuses on the definition of Euroregions, regional policy in the Czech Republic, Europe and the EU, the history of Euroregions, the main activities and their overview. The practical part of the work focuses on Czech-Polish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/g8bam/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě