Theses 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – Bc. Tomáš Týfa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Týfa

Bakalářská práce

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

European Bank for Reconstruction and Development

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza finančních operací banky, především v jaké formě banka poskytuje finanční prostředky, jejich celkový objem a rozdělení do regionů, kde banka působí a sektorů národního hospodářství. První část pojednává o vzniku této instituce, organizační struktuře a hlavních cílech její činnosti. V druhé části je proveden rozbor finančních toků a spolupráce ČR s touto institucí. Třetí část se věnuje výsledkům činnosti banky, zhodnocení ekonomického vývoje jednotlivých zemí, několika konkrétních projektů a postavení banky v mezinárodním měnovém systému, vč. spolupráce s ostatními finančními institucemi.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to analyze the financial operations of the bank, especially in what form the bank provides financial resources, their total volume and distribution to the regions where the bank operates and to the sectors of the national economy. The first part deals with the establishment of this institution, the organizational structure and the main goals of its activities. The second part analyzes the financial flows and the cooperation the Czech Republic with this institutions. The third part is focused on the results of activity this bank, evaluation the economic progress of this countries, several concrete projects and the position of the bank in the international monetary system, incl. cooperation with other financial institutions.

Klíčová slova: Evropská banka pro obnovu a rozvoj, investice, úvěr, finanční prostředky, region, sektor, odvětví.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz