Bc. Tomáš Týfa

Bachelor's thesis

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

European Bank for Reconstruction and Development
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza finančních operací banky, především v jaké formě banka poskytuje finanční prostředky, jejich celkový objem a rozdělení do regionů, kde banka působí a sektorů národního hospodářství. První část pojednává o vzniku této instituce, organizační struktuře a hlavních cílech její činnosti. V druhé části je proveden rozbor finančních toků a spolupráce ČR s touto institucí …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the financial operations of the bank, especially in what form the bank provides financial resources, their total volume and distribution to the regions where the bank operates and to the sectors of the national economy. The first part deals with the establishment of this institution, the organizational structure and the main goals of its activities. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS