Theses 

Postavení privátní značky obchodního řetězce – Lucie KAUCKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Lucie KAUCKÁ

Bakalářská práce

Postavení privátní značky obchodního řetězce

Market position of a private label

Anotace: Práce se zabývá zjištěním, jak zákazníci vnímají postavení privátních značek ve vybraném obchodním řetězci na českém trhu, zda mají o tyto výrobky zájem a navržením a doporučením možných řešení pro rozvoj privátních značek. K porozumění problematiky privátních značek je první část věnována základním charakteristikám privátních značek, klasifikaci privátních značek, strategii řízení a postavení privátních značek v České republice a ve světě. V druhé části se předložená práce zabývá dotazníkovým šetřením zákazníků a navržením možných řešení pro rozvoj privátních značek. Součástí práce je i dotazník jako příloha.

Abstract: The work deals with how costumers perceive the position of private labels in the selected retail chain on the Czech market, whether they are interested in these products and to propose possible solutions and recommendations for the development of private brands. The first part of the work is about the problems of private labels and is contained from the basic characteristics of private brands, classification of private labels, management strategy and position of private labels in the Czech Republic and the world. In the second part of this work is about questionnaire survey of customers and proposal possible solutions for the development of private brands based on questionnaire survey. The work also includes a questionnaire as an attachment.

Klíčová slova: Privátní značka, spotřebitel, dotazníkové šetření, kvalita, rozvoj privátní značky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan ŠALAMOUN

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36568 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KAUCKÁ, Lucie. Postavení privátní značky obchodního řetězce. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz