Ing. Tereza Mlčochová

Bakalářská práce

RM-Systém versus Burza cenných papírů Praha

RM-Systém versus Prague Stock Exchange
Anotace:
Cílem práce je provést analýzu burz vyskytujících se na českém trhu ve vymezených oblastech. Burzy jsou zkoumány v oblasti nabídky investičních nástrojů, možnosti přístupu, obchodovatelném množství, poplatků a vypořádání obchodů. Výsledkem analýzy je posouzení vhodnosti tuzemských burz z hlediska potřeb drobného klienta a jeho finanční vybavenosti. Na základě zjištěných poznatků je provedeno celkové …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make an analysis of stock exchanges occurring on Czech stock exchange market in particular fields. Exchanges are analysed in fields like width of investment forms traded on an exchange, possibilities of access to trade, tradable amount, fees and settlements of trades. The result of analysis is an evaluation of suitability of domestic stock exchanges from viewpoint of retail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek
  • Oponent: RNDr. František Čámský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta