Bc. Zuzana Radošová

Diplomová práce

Úverový proces na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR

Credit proces on example of corporate client and of a particular type of loan in selected banks SR
Abstract:
Master´s thesis deals with the credit process for example of corporate client and a particular type of loan in selected banks SR. The first part focuses on the definition of the Bank and its activities, focusing on active trades and lending, credit processing and credit risk. The second part includes an analysis of the credit process for example corporate client and a particular type of loan in selected …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá úverovým procesom na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR. Prvá kapitola sa orientuje na vymedzenie banky a jej činností, so zameraním na aktívne obchody a poskytovanie úverov, úverový proces a úverové riziko. Druhá kapitola zahŕňa analýzu úverového procesu na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance