Theses 

Úverový proces na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR – Bc. Zuzana Radošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bankovní institut vysoká škola

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Zuzana Radošová

Diplomová práce

Úverový proces na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR

Credit proces on example of corporate client and of a particular type of loan in selected banks SR

Abstract: Master´s thesis deals with the credit process for example of corporate client and a particular type of loan in selected banks SR. The first part focuses on the definition of the Bank and its activities, focusing on active trades and lending, credit processing and credit risk. The second part includes an analysis of the credit process for example corporate client and a particular type of loan in selected banks SR. The last part contains concrete proposals and recommendations for the client to improve the situation found.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá úverovým procesom na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR. Prvá kapitola sa orientuje na vymedzenie banky a jej činností, so zameraním na aktívne obchody a poskytovanie úverov, úverový proces a úverové riziko. Druhá kapitola zahŕňa analýzu úverového procesu na príklade korporátneho klienta a konkrétneho typu úveru vo vybraných bankách SR. Posledná kapitola obsahuje konkrétne návrhy a odporúčania pre klienta na zlepšenie zisteného stavu.

Klíčová slova: banka, úver, úverový proces, korporátny klient, bank, loan, credit process, corporate client.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Bankovní institut vysoká škola, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 21:38, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz