Pavel Kvapil

Bakalářská práce

Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu

Management of Old Ecological Burdens in Selected Region
Anotace:
V bakalářské práci je řešena problematika starých ekologických zátěží. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány staré ekologické zátěže a pojmy související s touto problematikou, legislativa ČR, dotýkající se problematiky starých ekologických zátěží, analýza rizik a management starých ekologických zátěží. V praktické části je přesně popsána zvolená …více
Abstract:
This thesis is about old ecological burdens. Thesis is divided into theoretical and practical part. Old ecological burdens, law in Czech Rebublic, risk analysis and management of old ecological burdens are described in theoretical part. The specific ecological burden is described in practical part of thesis. The greatest risks are evaluated by using methods of risk analysis. Suggestions for better …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kvapil, Pavel. Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe