Theses 

Marketingová strategie vybraného MLM podniku – Bc. Thuong Hien Ngo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Thuong Hien Ngo

Diplomová práce

Marketingová strategie vybraného MLM podniku

Marketing strategy of the selected MLM enterprise

Anotace: Diplomová práce Marketingová strategie vybraného MLM podniku se zabývá analýzou současné marketingové strategie podniku LR Health & Beauty Systems s. r. o., který funguje dle systému multilevel marketing (MLM). V teoretické části rozebírám pojmy z oblasti marketingové strategie, MLM, analýzy marketingového prostředí a marketingového výzkumu. Zvláštní pozornost věnuji jednotlivým nástrojům komunikace. V praktické části aplikuji teorii na konkrétní oblasti marketingové strategie podniku a na závěr uvádím doporučení pro možná zlepšení v budoucnu.

Abstract: The master's thesis Marketing strategy of the selected MLM enterprise deals with the analysis of current marketing strategy of the company LR Health & Beauty Systems Ltd., that runs a business in multilevel marketing (MLM). The theoretical part includes description of marketing strategy, MLM, marketing environment analysis and marketing research. Special attention is paid to the individual tools of communication. In the practical part, the theory is applied to specific areas of marketing strategy of the company. Recommendations for possible improvements in the future are given at the end.

Klíčová slova: Marketingová strategie, Multilevel marketing, MLM, Marketingový mix, Komunikační nástroje, Marketing strategy, Marketing mix, Communication tools

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:54, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz